สำนักงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า
ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5312-1119 กองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 33 โทร. 0-5324-9345
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า ได้รับการพัฒนาเป็นเป็นสถานที่ท่องเที่ยว พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ ตามนโยบายของกองทัพบก
ตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา ภายใต้การดำเนินงานของ มณฑลทหารบกที่ 33 มาตามลำดับ ปัจจุบันมีคณะทำงาน
เรียกว่า โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า
โดยมีผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
ป้อนหญ้า ให้อาหารแกะ

 
สง.ทท.ห้วยตึงเฒ่า ขอเชิญชวนร่วมแข่งขันตั้งชื่อให้กับ หุ่นฟางแกะแม่-ลูก
ชิงเงินรางวัลหลายรายการ
*** รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท ***
*** รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท ***
*** รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 1,000 บาท ***
*** รางวัลชมเชย 2 รางวัล เงินรางวัล 500 บาท ***

กติกา
- เพียงตั้งชื่อให้ หุ่นฟางแกะแม่-ลูก ตัวใหม่ในลิงค์ข้างล่างนี้
- ชื่อที่ส่งเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด จะถูกคัดโดยคณะกรรมการฯ ให้เหลือเพียง จำนวน 20 รายชื่อ
- จำนวนรายชื่อที่ถูกคัดมา 20 รายชื่อ สง.ทท.ห้วยตึงเฒ่า จะให้ทำการโหวต ว่าชื่อไหนได้รับการโหวตมากที่สุด
- ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถส่งรายชื่อหุ่นฟางแกะแม่-ลูก ได้เพียงอย่างละ 1 รายชื่อเท่านั้น
- กรณีมีชื่อของหุ่นฟางแกะแม่ลูกซ้ำกัน ทาง สง.ทท.ห้วยตึงเฒ่า จะเลือกจากผู้ที่ส่งรายชื่อก่อนเป็นลำดับแรก
#ปิดรับการส่งรายชื่อเข้าแข่งขัน วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 24.00 น.
**มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันประกวดตั้งชื่อหุ่นฟางแกะแม่-ลูก ที่ได้รับการโหวตมากที่สุด ในวันที่ 5 ธ.ค.63
- ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องมารับด้วยตัวเอง ถ้าอยู่ห่างไกลต้องทำหนังสือมอบอำนาจในการรับรางวัลต่อไป
- จนท.,คนงาน/ลูกจ้าง สง.ทท.ห้วยตึงเฒ่า ไม่มีสิทธิ์ส่งชื่อเข้าประกวดในครั้งนี้
ลิงค์รับสมัครเข้าร่วมแข่งขันประกวด คลิกสมัคร
ลิงค์ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมสมัครและรายชื่อหุ่นฟางแกะแม่-ลูก คลิกดูรายชื่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 053121119 , 0988086599

สำนักงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5312-1119
กองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 33 โทร. 0-5324-9345
www.huaytuengthao.com
Huey Tueng Tao Reservior Tourism Site Tumbol Donkaew Amphur MaeRim Chiangmai Thailand Tel. 0 5312 111
Civilian's Affair Section, 33rd Military Circle Tel. 0 5324 9345