หุ่นฟางกังหันลมสวิตเซอร์แลนด์

ขอเชิญนักท่องเที่ยวมาสัมผัสบรรยากาศสุดพิเศษที่ห้วยตึงเฒ่า แลนด์มาร์คแห่งใหม่ ที่จังหวัดเชียงใหม่
ถ่ายภาพกับกังหันลม และป้อนหญ้าให้อาหารแกะ เพื่อประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชม โดยเฉพาะน้องๆ หนูๆ
สามรถมาเที่ยวดูการทำหุ่งฟางคิงคองและหุ่งฟางแกะที่สามารถถ่ายรูปในหุ่นฟางได้ด้วยที่ห้วยตึงเฒ่า
"ห้วยตึงเฒ่าเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุด"
"เปิดตั้งแต่เวลา 06.30 น จนถึงพระอาทิตย์ตกดิน"