สำนักงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า
ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5312-1119 กองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 33 โทร. 0-5324-9345
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า ได้รับการพัฒนาเป็นเป็นสถานที่ท่องเที่ยว พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ ตามนโยบายของกองทัพบก
ตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา ภายใต้การดำเนินงานของ มณฑลทหารบกที่ 33 มาตามลำดับ ปัจจุบันมีคณะทำงาน
เรียกว่า โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า
โดยมีผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานกรรมการบริหารโครงการฯ
 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
ที่ได้รับรางวัลการประกวดตั้งชื่อ หุ่นฟางแกะแม่ลูก
***รางวัลที่ 1 ชื่อ “ ปุยฝ้าย / ลูกปุยเมฆ ” โดยคุณ กรกฏ มาลัยวรรณ
***รางวัลที่ 2 ชื่อ “ แม่พ่อเพียง / น้องพอใจ ” โดยคุณ ชญาภา ต๊ะวิจัง
***รางวัลที่ 3 ชื่อ “ แม่ปลายฝน / น้องต้นหนาว ” โดยคุณ ธัญชนก คำพิทักษ์
***รางวัลที่ 4 ชื่อ “ ฟางแก้ว / ฟางคำ ” โดยคุณ ปนัดดา ตันติธนดำรง
***รางวัลที่ 5 ชื่อ “ ขวัญแก้ว/ กอหญ้า ” โดยคุณ เกียรติศักดิ์ วงค์วาล

# ผู้ชนะที่ได้รับรางวัลต้องนำเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน มาเพื่อยืนยัน และต้องนำบัตรประชาชนตัวจริง มาแสดงเพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล หากผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถมารับรางวัลได้ด้วยตนเอง ผู้ได้รับต้องทำหนังสือมอบอำนาจให้กับผู้มารับรางวัลแทน ร้อมบัตรประชาชนฉบับจริงทั้งผู้ที่ได้รับรางวัล และผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ พร้อมสำเนาเพื่อขอรับรางวัลแทน มอบรางวัลในวันที่ 9 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ ลานทุ่งหญ้าเลี้ยงแกะห้วยตึงเฒ่า
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 053-121119 , 098-8086599
www.huaytuengthao.com

สำนักงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5312-1119
กองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 33 โทร. 0-5324-9345
www.huaytuengthao.com
Huey Tueng Tao Reservior Tourism Site Tumbol Donkaew Amphur MaeRim Chiangmai Thailand Tel. 0 5312 111
Civilian's Affair Section, 33rd Military Circle Tel. 0 5324 9345